Is illegaal vuurwerk gevaarlijk?

Dat is een lastige vraag. Op zich is het niet gevaarlijker dan hun legale tegenhangers, mits je maar de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Maar omdat veel mensen dit niet weten kunnen ze verrast worden door de enorme explosie(s).

Wat is illegaal vuurwerk?

Illegaal is vuurwerk dat volgens de Nederlandse vuurwerkwet niet verkocht mag worden aan consumenten. Ook mag je het niet afsteken in de openbare ruimte zonder vergunning. Dat wil niet zeggen dat dit vuurwerk overal verboden is.  Wat in het ene land illegaal is, kan in het andere land wel legaal zijn. Zo mag een vuurpijl in Polen maar 20 gram kruit bevatten terwijl dit in België zelfs 50 gram mag zijn.

Voorbeelden van illegaal vuurwerk

Cobra 6

  • Lawinepijlen
  • Cobra 6 (rotje met zeer harde knal)
  • Honderdduizendklapper
  • Nitraat (rotje met harde knal)

Wat zijn de gevaren?

Kinderen en sommige volwassenen zien vaak niet in wat de gevolgen kunnen zijn van extreem zwaar vuurwerk. Het vervelende is dat het maar één keer fout hoeft te gaan om voor de rest van je leven je hand(en), gehoor of ogen te beschadigen óf zelfs kwijt te raken.

Ogen

Je ogen zijn ontzettend kwetsbaar. Normaal gesproken als er iets op je afkomt sluit je automatisch je ogen. Maar vuurwerk ontploft zo ontzettend snel dat je ogen geen tijd hebben om te reageren met het gevolg dat de explosie direct in contact komt met je ogen. Dit kan resulteren in zwaar oogletsel en in sommige gevallen moet een oog zelfs helemaal verwijderd worden. Mochten je ogen gespaard blijven dan kun je vaak nog achter blijven met zeer lelijke brandwonden in het gezicht.

Gehoorschade

Binnenkant menselijk oorVuurwerk en vooral illegaal vuurwerk kan ontzettend harde knallen veroorzaken. Het menselijk gehoor is daar niet tegen bestand en daardoor krijgen veel mensen die veel zijn blootgesteld aan hard geluid daar voeg of laat last van. Vaak merk je dit niet meteen maar op latere leeftijd kun je eerder slechthorend raken dan je leeftijdsgenoten.

Iets wat door veel mensen als nog veel ingrijpender wordt ervaren is tinnitus. Dit houdt in dat je constant een irritante piep in je oren hebt waar je niet meer vanaf kunt komen. Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een korte blootstelling aan een extreem hard geluid zoals bijvoorbeeld bij een harde vuurwerkknal.

Verliezen van vingers of hand

Je handen zijn onmisbaar in het dagelijks leven, bijna alles doe je met je handen. Je zou denken dat je vingers wel een stootje kunnen hebben, maar een knal van bijvoorbeeld de Cobra 6 verpulvert ze als een stukje boter. Verloren vingers zijn vaak niet meer aan te hechten waardoor je de rest van je leven moet omgaan met een handicap. Wees daarom extreem voorzichtig wanneer je dit vuurwerk afsteekt!

Verwondingen bij omstanders

Wanneer je illegaal vuurwerk afsteekt dien je ook extra rekening te houden met andere mensen in de omgeving. Het lijkt bijvoorbeeld grappig om een lawinepijl aan een lantarenpaal vast te plakken maar de lont kan soms lang branden en voor je het weet rijdt er inmiddels een auto voorbij, precies op het moment dat de lont op is, met zeer ernstige gevolgen van dien.

2 reacties op Is illegaal vuurwerk gevaarlijk?

  1. veelal word zwaar vuurwerk afgestoken in woonwijken waar in je eigenlijk wel van te voor kan bedenken dat er vroeg of laat iets mis gaat. en dat men daar dan ook nog mee gaat stunten van kijk eens wat ik wel niet kan en durf, is een dood doener voor je eigen en ander mans veiligheid

  2. Goede website veel info die ik nog niet wist top ga zo door.

Leave a Response to klaas


× vier = 12